Khi bạn làm việc với MSSQL có vài lỗi mà mysql không thể có được hehe. tính ra cha con nhà nó cũng khó chụi bạn nhỉ.
A Database Error Occurred Error Number Incorrect syntax near 'Number'
Giờ mình sẽ hướng dẫn fix lỗi này.
A Database Error Occurred Error Number Incorrect syntax near 'Number'
trong đó Number: là trường nhập dữ liệu các biến số.
để fix được lỗi này các bạn chắc chắn rằng dữ liệu so sánh where phải là number (số).
để chắc chắn nó là number thì bạn sử dụng hàng chuyển đổi trừ string đến number.
bằng hàm này.
PHP Code:
(int)$dulieunhapvao
chỉ cần như vậy chúng ta đã fix được lỗi này bạn nhé.